DOM PASYWNY

W świecie drożejących nośników energii i poszanowania środowiska jedną z dróg jakę będziemy podążać w przyszłość są budynki pasywne. Budynek pasywny to taki, którego zapotrzebowanie na energię pierwotną wynosi poniżej 15 kWh/(m? x rok). W praktyce oznacza to potrzebę wykonania bardzo dobrej i bardzo szczelnej izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz dachu. Oznacza to także potrzebę wykorzystania naturalnej energii słonecznej i energii ziemi.

W domu pasywnym należy także wykonać szereg instalacji zapewniających:

1. Energooszczędne i wysokowydajne wykorzystanie paliw (np. kotły gazowe kondensacyjne, kotły na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania).

2. Pozyskiwanie energii z otoczenia (panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła powietrzne, wodne lub gruntowe, otwarcie elewacji na stronę południową).

3. Odzysk energii z powietrza wywiewanego czy wody (wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, urządzenia odzyskujące ciepło ze ścieków).

4. Inteligentne systemy sterowania instalacjami i budynkiem (programatory czasowe, sterowniki atmosferyczne, systemy adaptacyjne).

Podpowiemy. Doradzimy. Poinformujemy.

Twój Projekt z AUTOGRAFEM!