KIM JESTEŚMY?

Pracownię założył magister inżynier architekt Marcin Sprycha
i jest generalnym projektantem i koordynatorem prac w firmie AUTOGRAF ARCHITEKCI.

 

  • Ukończył Architekturę i Urbanistykę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, wyróżnionej wśród 5 najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce przez magazyn „Perspektywy” (2013).
  • Posiada certyfiakt Audytora Energetycznego oraz uprawnienia do opracowania charakterystyki energetycznej.
  • Współtworzył polskie tłumaczenie programu AutoCad 2004.
  • Wyróżniony uczestnik programu „Autorobot w rysunkach” (Gliwice, 2001).
  • Jest aktywnym członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów.
  • Numer uprawnień architektonicznych to 81/LBOKK/2011.
  • Numer wpisu na liście architektów Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów to LB 0222,  (sprawdź tutaj).
  • Pozycja wpisu w Centalnym Rejestrze Osób Posiadających Uprawniania Budowlane w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie to 3123/11/U/C.

Stale współpracujemy z projektantami instalacji, które pojawiają się w projektach naszych Klientów.

Prosimy pamiętać, że wyłącznie architekci będący aktywnymi członkami Izby Architektów RP mogą reprezentować Państwa interesy na drodze uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

TWÓJ PROJEKT Z AUTOGRAFEM!