NASZE REALIZACJE

Przez kilka lat istnienia Pracowni na polskim rynku, udało nam się szczęśliwie zrealizować wiele inicjatyw architektonicznych, do których zaliczyć można projekty:

  • licznych obiektów mieszkalnych
  • wielu obiektów usługowych
  • kilku obiektów gospodarczych
  • paru obiektów medycznych
  • mnóstwo nadbudów i przebudów, w szczególności domków z lat 70-tych typu „sześcian polski”

Kilka przykładów realizacji projektów z naszego biura:

Budynek mieszkalny jednorodzinny, energooszczędny z pompą ciepła.

Zespół 2 budynków mieszkalnych 2-lokalowych w Lublinie

Budynek mieszkalny z garażem w Szerokim pod Lublinem

Budynek mieszkalno-usługowy w Świdniku

Nadbudowa i przebudowa domu w Lublinie

Dom szkieletowy w Lublinie

Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Studziankach

Remont toporów nad wejściem głównym Zamku Lubelskiego

W trakcie budowy otaczamy inwestora opieką. Prowadzimy nadzór autorski, tak aby budynek został zrealizowany zgodnie z projektem.

 Twój Projekt z AUTOGRAFEM !