ZOZ, ZOL, PRZYCHODNIE, GABINETY MEDYCZNE

Wykonujemy projekty obiektów służby zdrowia takie jak:

– gabinety lekarskie

– gabinety stomatologiczne

– domy z odrębną częścią gabinetową

– przychodnie

– obiekty typu ZOZ i ZOL.

– adaptacje istniejących obiektów na obiekty służby zdrowia

– przebudowy istniejących obiektów służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

 

Zapewniamy obowiązkowe uzgodnienie projektu z doświadczonymi rzeczoznawcami BHP, SANEPID i STRAŻY POŻARNEJ.

Umożliwi to bezproblemowe zakończenie budowy i odbiór budynku przez Nadzór Budowlany.

 Podpowiemy. Doradzimy. Poinformujemy.

 Twój Projekt z AUTOGRAFEM !

Together Since 2007.